Để lấy lại công bằng cho tất cả học sinh

Để lấy lại công bằng cho tất cả học sinh

Đây chỉ là giải pháp lấy lại công bằng tức thời cho các thí sinh xét tuyển vào đại học hiện nay. Còn muốn lấy lại công bằng lâu dài cho cả dân tộc thì phải cần một cuộc vận động khác. 
Không làm được cuộc vận động nhỏ thì đừng nói đến cuộc vận động lớn

Xin bạn xem tiếp bài Để lấy lại công bằng cho tất cả học sinh tại Chân Trời Mới Media.