Đáp Lời Sông Núi | Sáng tác: Trúc Hồ | Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Khơi | Hoà âm: Trúc Hồ

Đáp Lời Sông Núi | Sáng tác: Trúc Hồ | Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Khơi | Hoà âm: Trúc Hồ

Đáp Lời Sông Núi | Sáng tác: Trúc Hồ | Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Khơi | Hoà âm: Trúc Hồ (Những Người Lính Bị Bỏ Rơi)

Khán giả có thể ủng hộ SBTN mua DVD, Blu-ray hoặc Digital copy với giá $35/DVD hoặc $40/Blu-ray (including shipping in US) tại trang nhà www.sbtnonlineshop.com hoặc vào các dường dẫn bên dưới.

Để download digital copy, xin vào website: https://www.sbtngo.com/products/nhung-nguoi-linh-bi-bo-roi-digital-copy-4k

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $9.99 một tháng hoặc $99.99 một năm. Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể download SBTN Go App trên Iphone, Ipad, Android phone, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku TV và Xbox One.

#SBTN #SBTNgo