Đảng đối lập, Đoàn thể dân sự kêu gọi trưng cầu dân ý phủ quyết dự thảo sửa đổi Luật Lao động cơ bản, Viện Hành chính: Tôn trọng

    Mấy ngày trước Viện Lập pháp diễn ra cuộc họp lâm thời, thông qua vòng 3 dự thảo sửa đổi điều văn trong Luật Lao động cơ bản, điều này đã khiến cho Đảng đối lập và các Đoàn thể dân sự bất mãn, họ cho biết sẽ khởi động cuộc trưng cầu dân ý phủ quyết dự luật này.
 
    Vào ngày 12/1 Cô Phạm Vân, người triệu tập Đảng Dân Xã, đã triệu tập một số đoàn thể dân sự và đại diện sinh viên mở cuộc họp báo cho biết, sẽ phát động thành lập Đường dây trưng cầu dân ý phủ quyết Luật lao động cơ bản mới được sửa đổi. Cô cho biết, việc sửa đổi Luật Lao Đông cơ bản lần này là một bước thụt lùi mang tính lịch sử, cũng phản ảnh mức độ an nguy về tính dân chủ trong việc chế định chính sách công cộng tại Đài Loan. Cô kêu gọi mọi người hãy cùng nhau ký tên liên danh phủ quyết dự Luật sửa đổi lần này.
 
    Cô Phạm Vân nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị một bản thảo, sau khi thảo luận với các chuyên gia về Luật công và Luật Lao động, chúng tôi cảm thấy có thể sử dụng bản thảo này, trong một thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ mở cuộc họp mời mọi người có chung một ý tưởng với chúng tôi để cùng nhau thảo luận, tên gọi của bản thảo này là 「Bạn có đồng ý huỷ bỏ Dự thảo sửa đổi một phần điều văn trong Luật Lao động cơ bản do tổng thống công bố vào ngày…tháng…năm 2018 không.」”
 
    Cùng ngày Đảng Lực lượng Thời đại cũng cho mở cuộc họp báo, công bố bản thăm dò dân ý, trong đó cho thấy có 52% người dân cho rằng việc sửa đổi Luật Lao động cơ bản đã giảm đi tính đảm bảo cho người lao động, 69% người cho rằng họ ủng hộ việc thông qua trưng cầu dân ý, yêu cầu Viện Lập Pháp thẩm xét lại dự thảo sửa đổi luật.
 
    Trước các tiếng nói trong xã hội, khi tiếp nhận cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên Viện Hành chính Dư Quốc Dũng biểu thị, trưng cầu dân ý là quyền lợi của người dân, Viện Hành chính tôn trọng ý kiến của các chính đảng và đoàn thể dân sự.
 
    Ông Dư Quốc Dũng nói: “Không có thái độ gì, vì trưng cầu dân ý là quyền lợi của người dân, nếu như muốn phát động cuộc trưng cầu dân ý, dựa theo Luật công, chúng tôi đều tôn trọng.”
 
Bích Ngân