Dân biểu Quốc hội Đức muốn vào trại giam thăm Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Dân biểu Quốc hội Đức muốn vào trại giam thăm Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

“Ông dân biểu Frank Schwabe là người đỡ đầu cho Quỳnh, có nói với tôi là sẽ vào thăm Quỳnh và đề nghị phía chính quyền Việt Nam để ổng vào thăm Quỳnh nhưng lời đề nghị này phía Việt Nam chưa trả lời.”

Xin bạn xem tiếp bài Dân biểu Quốc hội Đức muốn vào trại giam thăm Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Chân Trời Mới Media.