Dân biểu Hoa Kỳ Culberson chúc Tết Mậu Tuất

Dân Biểu Culberson đặc biệt nhắc đến các tù nhân lương tâm và cho biết ông sẽ vận động để họ được tự do

Xin bạn xem tiếp bài Dân biểu Hoa Kỳ Culberson chúc Tết Mậu Tuất tại Chân Trời Mới Media.