TNT Media Kansas City, Missouri

Đại sứ Daniel Kritenbrink nói gì với Bác sĩ Nguyễn Đan Quế?

có thể trở thành một đại sứ thực tâm hơn với nhân quyền Việt Nam so với Ted Osius, và cũng chẳng luôn nở nụ cười cầu toàn như Ted trước tư thế ngả ngớn đu dây của Hà Nội giữa Washington và Bắc Kinh.

Xin bạn xem tiếp bài Đại sứ Daniel Kritenbrink nói gì với Bác sĩ Nguyễn Đan Quế? tại Chân Trời Mới Media.