Cuộc thăm dò dân ý mới nhất sau bầu cử. Sự kiện Hồng Kông chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc gây tác động mạnh đối với hành vi bỏ phiếu của cử tri Đài Loan

Cuộc thăm dò dân ý : Sự kiện Hồng Kông chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc gây tác động mạnh đối với hành vi bỏ phiếu của cử tri Đài Loan
Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã kết thúc, ngày 16/1, Hiệp hội nghiên cứu hai bờ eo biển Đài Loan Tín Dân, thành phố Đài Bắc, công bố bản thăm dò dân ý mới nhất, ……more