Cư dân Santa Barbara County được lệnh di tản vì bão

-Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện nói không có thông đồng bầu cử
-Ngôi sao phim X muốn trả lại $130,000
-Cư dân Santa Barbara County được lệnh di tản vì bão

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com