TNT Media Kansas City, Missouri

Công ty Trung Quốc sản xuất turbine gió đánh cắp bí mật kỹ nghệ Mỹ

Theo tin của AFP, một trong những công ty sản xuất turbine gió tạo điện hàng đầu của Trung Quốc tên là Sinovel vừa bị kết tội đánh cắp kỹ thuật bí mật của công ty Mỹ AMSC, khiến công ty này bị lỗ khoảng $800 triệu, theo Bộ Tư Pháp Mỹ.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com