Cống đập chặn mặn gây rối loạn hệ sinh thái và những cái giá phải trả

Tôi thì vẫn cứ bị ám ảnh với con số đã có 2 triệu người phải từ bỏ quê hương Đồng bằng sông Cửu Long đi tìm kế sinh nhai.

Xin bạn xem tiếp bài Cống đập chặn mặn gây rối loạn hệ sinh thái và những cái giá phải trả tại Chân Trời Mới Media.