TNT Media Kansas City, Missouri

Có nhất thiết phải hành động như thế này không?

Hành lý xách tay vượt quá trọng lượng phải trả thêm 500.000đ hoặc bỏ bớt… nên lấy ra mặc hết lên người cho tới khi valy đủ tiêu chuẩn để mang lên tàu bay.

Xin bạn xem tiếp bài Có nhất thiết phải hành động như thế này không? tại Chân Trời Mới Media.