TNT Media Kansas City, Missouri

Chiến thắng: là trái tim, chứ không phải súng đạn

Tượng đài mang tên “chiến thắng”, nhưng chỉ có trái tim, những trái tim, chứ không hề xuất hiện hình ảnh người lính và… súng đạn.
Chiến thắng là trái tim chứ không phải súng đạn.

Xin bạn xem tiếp bài Chiến thắng: là trái tim, chứ không phải súng đạn tại Chân Trời Mới Media.