Chỉ có loài cộng sản mới vui trên nỗi đau của dân mình

Fb. Trần Hùng |

Tui đã từng phản biện lại câu nói của Kark Mark đó là “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình”, bởi câu nói này đã sai khi chỉ vào hành động thường ngày của loài “súc vật”, Mark chỉ nói đúng nếu thay đổi đối tượng “súc vật” bằng đối tượng “cộng sản”.

Xin bạn xem tiếp bài Chỉ có loài cộng sản mới vui trên nỗi đau của dân mình tại Chân Trời Mới Media.