TNT Media Kansas City, Missouri

Chế độ dân chủ chết như thế nào?

Nhưng bảo vệ nền dân chủ đòi hỏi nhiều hơn là nỗi sợ hãi hoặc cơn giận dữ. Chúng ta phải khiêm tốn và dũng cảm. Chúng ta phải học từ những quốc gia khác để thấy những dấu hiệu cảnh báo

Xin bạn xem tiếp bài Chế độ dân chủ chết như thế nào? tại Chân Trời Mới Media.