Không sai!

Trinh Trang| Trong gần 8 năm ở cương vị Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã ký và chủ trì các cuộc đàm phán/ký kết 27 hiệp định với Trung[…]

Đọc thêm

Người của Đảng

Thảo Vy (VNTB)| Bài viết này được ghi nhận từ chia sẻ của một nhà báo đã nghỉ hưu, từng có thời gian dài được phân công viết về các[…]

Đọc thêm