Không chửi mới lạ

Nguyễn Thông| Tối hôm qua, ông bà tử tế nào coi tivi mà không chửi, không văng tục thì tôi cứ đi bằng đầu. Chả là, lúc 8:15 pm 26.11.2019[…]

Đọc thêm