TNT Media Kansas City, Missouri

“Mất nước”

Manh Kim FB Khi vào bệnh viện thăm sau khi ông vừa trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh vào tháng 11-2017, tôi thấy mình mẩy ông được[…]

Đọc thêm