Hành xác

Nguyễn Việt Nam| Chùa Hương, Đền Trần, Phủ Tây Hồ…đông nghịt người đổ về ngày đầu năm. Nói thật là khổ vô cùng. Xa xôi, chen lấn nhau, chật chội.[…]

Read more