TNT Media Kansas City, Missouri

Lu thần

Hoàng Hải Vân| Sau khi triển khai vô số các dự án chống ngập tiêu tốn mấy chục ngàn tỷ, Sài Gòn ngập vẫn hoàn ngập, chị gì đó bèn[…]

Đọc thêm

Lũ ăn hại

Nguyễn Việt Nam| Phúc bom có đi dự hội nghị quân chính và có giao lưu với cảnh sát biển. Phúc nói rằng: Trách nhiệm của cảnh sát biển hết[…]

Đọc thêm

Càng tu càng hỏng

Luân Lê| Núp bóng nhà Phật để rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với một đứa trẻ. Còn điều gì kinh khủng hơn thế đối với một nhà[…]

Đọc thêm