Tội ác Đồng Tâm

Hoàng Xuân Phú| Mục đích của bài viết này là tìm kiếm sự thật, nhằm trả lại công bằng cho người đã khuất, đồng thời cảnh tỉnh những người nhẹ[…]

Đọc thêm

Quyền được biết

Trần Dzạ Dzũng – (VNTB) – ‘Nhân quyền’ lâu nay thường được hiểu nghiêng về yếu tố chính trị. Với tôi, nhân quyền hiện tại rất đơn giản, đó là quyền[…]

Đọc thêm

Thư gửi Thượng Đế

VietTuSaiGon’s blog – RFA Thưa Ngài, nhân loại chúng con đã sai, đã nhầm đường và đã/đang trả giá cho việc này một cách nặng nề. Lòng nhân từ và đức[…]

Đọc thêm