Quý Bạn thân mến, Lá thư này đến tay Quý Bạn sớm hơn dự trù là khoảng 2 tuần một lần. Trong 8 ngày qua ngập tràn tin tức nóng[…]

Read more