TNT Media Kansas City, Missouri

Đỉnh điểm sự tàn ác

nguyenvubinh’s blog| Trong các hành động đàn áp giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam thì đánh người được ưu tiên. Có thể nói rằng, số người hoạt động[…]

Đọc thêm

Thế lực thù địch

Nguyễn Thông| Trong mồm những người cai trị (cầm quyền, lãnh đạo) xứ này lúc nào cũng có sẵn cụm lời “thế lực thù địch”, họ có thể văng ra[…]

Đọc thêm