Cảm tưởng lễ Giỗ Anh Hùng Đông Tiến

Cảm tưởng lễ Giỗ Anh Hùng Đông Tiến

Chúng tôi, những Đảng viên Việt Tân hôm nay, nguyện tiếp bước các Liệt vị Chiến Hữu.
Còn tôi, cậu bé năm ấy, thật tự hào được thắp hương gọi thầm các Chiến Hữu!

Xin bạn xem tiếp bài Cảm tưởng lễ Giỗ Anh Hùng Đông Tiến tại Chân Trời Mới Media.