TNT Media Kansas City, Missouri

Cái làng Đông Anh ấy: “nhân danh người cầm dây, Tòa tuyên án”

‘Trời có mắt đấy, anh em ạ’. Người khác thì nói toạc: ‘Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có cần phải đến tay người khác đâu’.

Xin bạn xem tiếp bài Cái làng Đông Anh ấy: “nhân danh người cầm dây, Tòa tuyên án” tại Chân Trời Mới Media.