Các sông quanh Hà Nội ô nhiễm kéo dài…

Các sông quanh Hà Nội ô nhiễm kéo dài…

Các con sông quanh Hà Nội ô nhiễm kéo dài hàng chục năm nay là đề tài mà ở bất cứ một cuộc tiếp xúc cử tri nào người dân cũng đặt vấn đề thế nhưng bao nhiêu giải pháp đưa ra đến nay việc ô nhiễm vẫn tồn tại. mời quý vị theo dõi ghi nhận sau:

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn