Bức tranh nội bộ đảng cộng sản

Fb. Đỗ Ngà|

Năm 2014, vụ án Vinalines, Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ – thứ trưởng Bộ Cộng An. Phía trên Phạm Quý Ngọ chỉ còn có 2 người, đó là Trần Đại Quang – Bộ trưởng và Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng. Vụ án đến hồi gay cấn, sợi dây đang được kéo động đến cây cổ thụ thì bất ngờ dây bị cắt. Lúc đó, báo chí đồng loạt đưa tin Phạm Quý Ngọ bị ung thư, và sau đó chừng nửa tháng thì qua đời.

Xin bạn xem tiếp bài Bức tranh nội bộ đảng cộng sản tại Chân Trời Mới Media.