Bộ Lao Động : Chủ thuê không được tự ý cho nghỉ bù, vi phạm sẽ bị xử phạt

    Một trong những quy định được bổ sung vào Điều 32 trong Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản đó là giờ tăng ca có thể đổi thành nghỉ bù, thế nhưng quy định này cũng khiến nhiều người cho rằng, người lao động sẽ bị chủ thuê bắt buộc chỉ được đổi lấy nghỉ bù khi tăng ca, chứ không trả tiền lương. Đối với nỗi lo ngại  này, vào ngày 12/1 Bộ Lao Động đã thêm lần nữa nhắc lại, nếu như người lao động tăng ca, chủ thuê có nghĩa vụ phải trả tiền tăng ca, còn vấn đề đổi thành ngày nghỉ bù thì sẽ do người lao động tự lựa chọn. Nếu như chủ thuê nào vi phạm luật, sẽ bị xử phạt từ 20.000 Đài tệ đến 1 triệu Đài tệ.
 
    Còn về vấn đề thời gian nghỉ bù có trở thành vô hạn định hay không? Bộ Lao Động nhấn mạnh, chủ thuê và người lao động có thể tự thảo luận vấn đề thời gian nghỉ bù, thế nhưng không được kéo dài quá lâu.
 
    Cô Tạ Sảnh Xuyến, Vụ trưởng Vụ Điều kiện Lao động thuộc Bộ Lao Động nói03: “Sẽ theo sự lựa chọn của người lao động trong vấn đề nghỉ bù hay lĩnh tiền tăng ca, đồng thời cũng được sự đồng ý của chủ thuê, cho nên về cơ bản, nếu như người lao động tăng ca trong thời điểm có nhiều đơn đặt hàng, sau đó lại không nghỉ bù hết số thời gian tăng ca, lúc ấy chủ thuê và người lao động sẽ thảo luận xem trong vòng 6 tháng hay 3 tháng sẽ nghỉ bù cho đủ giờ tăng ca, dù thế nào đi nữa thì trong vòng 1 năm hoặc đến cuối năm phải nghỉ bù đủ số lượng giờ tăng ca.”
 
    Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản đã được thông qua vòng 3, đạo luật mới này sẽ được thực thi vào ngày 1/3/2018.
 
Bích Ngân