Bộ Ngoại giao: Thành quốc Vatican đối thoại với Trung Quốc tập trung tại nghị đề Giáo vụ.

Đối với những tin đưa về việc Thành quốc Vatican sẽ đối thoại với với Trung Quốc, bà Cao An ,vụ trưởng vụ Châu Âu, bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, như chúng ta biết, mục đích chủ yếu của Giáo đình truyền phúc âm, quan tâm đến giáo đồ Thiên Chúa giáo tại Trung quốc, tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục nắm bắt diễn biến về sau. Bà Cao An nói: “ Chúng tôi biết, chúng tôi cũng rất thận trọng nhìn nhận sự việc này. Chúng tôi cũng nắm rõ những gì họ trao đổi với nhau, chủ yếu là tập trung về nghị đề giáo vụ.”
 
Vụ trưởng Cao An nói, chính phủ sẽ toàn lực củng cố quan hệ giữa Trung Hoa Dân Quốc và Thành quốc Vatican. Như năm nay Đài Loan sẽ kết hợp với Thành quốc Vatican tổ chức một số hoạt động, nhưng nội dung cụ thể thì không tiện thố lộ.
 
Bà Cao An nhấn mạnh, khi chúng ta quan tâm đến việc này thì chúng ta cũng nên lưu ý là hình thái của Thành quốc Vatican không giống như các quốc gia thông thường khác, do đó chúng tôi rất quan tâm đến việc đối thoại của thành quốc này với Trung Quốc. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là phải cường hóa quan hệ hợp tác giữa Đài Loan với Thành quốc Vatican.
 
Ngoài ra, cục thuế vụThụy Điển hạ thấp Đài Loan thành một tỉnh của Trung quốc, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Thụy Điển đang nỗ lực tìm cách gặp quan chức ngoại giao và cục thuế vụ Thụy Điển, đồng thời bày tỏ thái độ phản đối , yêu cầu Thụy Điển đính chính lại. Bộ Ngoại giao Thụy Điển hứa sẽ báo lại với chính phủ Thụy Điển.
 
Tố Kim