Bộ Lao động đưa ra 3 chính sách ứng biến việc tạm ngưng nhập lao động Indonesia.


Do tỷ lệ lao động Indonesia nhiễm Covid-19 nhập cảnh Đài Loan khá cao nên Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương quyết định tạm ngưng nhập lao động Indonesia từ ngày 4/12- 17/12.B&o……more