Bộ Lao động: Cuối năm sẽ đề án về Luật Tiền lương cơ bản thấp nhất.

Ngày 13/3 ủy viên lập pháp Giang Vĩnh Xương hỏi Thủ tướng Lại Thanh Đức về vấn đề : Khi nào thì chính phủ chế định “ Luật Tiền lương cơ bản thấp nhất” . Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, chế định “ Luật Tiền lương cơ bản thấp nhất” là việc mà chính phủ đang nỗ lực thực hiện, thời gian đưa ra dự án không thay đổi. Bộ trưởng Lao động Hứa Minh Xuân bổ sung, bộ Lao động đang thu thập ý kiến, dự định cuối năm sẽ đưa ra dự án, nếu như không làm được điều này thì bà sẽ chịu trách nhiệm.
 
“ Chúng tôi đang thu thập ý kiến, đang họp bàn nghiên cứu. Về lịch trình đưa dự án này lên Viện Lập pháp, bộ Lao động sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định.” Bà Hứa Minh Xuân nói.
 
Ủy viên Giang Vĩnh Xương quan tâm đến vấn đề này vì cho rằng ủy ban thẩm nghị tiền lương cơ bản hiện nay có cấp bậc khác nhau, do đó ảnh hưởng đến kết quả thẩm nghị, cho nên ông hy vọng thông qua luật để quyết định tiền lương cơ bản nhằm tránh những nhân tố không xác định xảy ra.
 
Thủ tướng Lại Thanh Đức nói, đối mặt với vấn nạn tiền lương thấp của Đài Loan, thì việc giải quyết vấn nạn này không chỉ là tăng lương mà điều quan trọng hơn nữa là phải phát triển kinh tế.
 
Tố Kim