Bộ Giao thông sửa đổi tiêu chuẩn vượt tốc, vận tốc 40km/h là mức vượt tốc

Vụ việc tai nạn xe du lịch bị lật trên đường quốc lộ khiến 33 người thiệt mạng vào năm 2017, nguyên nhân tai nạn do lái xe bị lao lực quá mức, đồng thời vận tốc xe khi xảy ra tai nạn là 79km/h, tuy nhiên đoạn đường xảy ra tai nạn có mức tiêu chuẩn tốc độ tối đa 40km. Theo thống kê của Bộ Giao thông, các vụ tai nạn vượt quá tốc độ cho phép 40km – 60km trong những năm gần đây liên tục gia tăng. Sắp tới dự định sửa đổi luật tiêu chuẩn vượt tốc, trước đây trên 60km là mức vượt tốc nay sẽ sửa thành trên 40km được coi là vi phạm vượt tốc độ, có thể phạt từ 6 nghìn đến 24 nghìn Đài tệ. Ví dụ đoạn đường quy định tốc độ tối đa là 50km, trước đây lái với tốc độ 110km mới bị coi là chạy quá tốc độ nghiêm trọng, nhưng nay 90 km đã được coi là vượt tốc độ nghiêm trọng, phạt từ 6 nghìn trở lên.
 
Hiện nay mức phạt vi phạm vượt tốc như sau, vượt tốc trên tuyến đường bộ cao nhất phạt 2400 Đài tệ, vượt tốc trên tuyến đường cao tốc cao nhất phạt 3000 Đài tệ, tuy nhiên đối với trường hợp vi phạm vượt tốc nghiêm trọng sẽ chịu mức phạt cao nhất 24 nghìn Đài tệ. Việc sửa luật vượt tốc, giảm mức tốc độ xuống còn 40km là mức vượt tốc nghiêm trọng, với nguyên do người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ quy định 50 km, sẽ làm gia tăng rủi ro về góc nhìn thắng xe và cự ly an toàn.
 
Dự thảo sửa đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ sau khi được Viện Hành chính thông qua sẽ gửi lên Viện Lập pháp. Sau khi hoàn thành sửa đổi sẽ được thực thi chính thức.
 
Tường Vy