Bộ giáo dục : Tân bộ trưởng Bộ giáo dục sẽ giải quyết vụ việc Quản Trung Mẫn

Ngày 16/4, Ủy ban văn hóa và giáo dục và Ủy ban tài chính thuộc Viện lập pháp vốn sắp xếp bộ trưởng Bộ giáo dục Phan Văn Trung đến Viện lập pháp báo cáo về “Tình hình thực hiện kinh phí tài trợ cho các trường đại học hàng đầu”, nhưng tuần trước, Phan Văn Trung đã được phê chuẩn từ chức, vì vậy đổi thành thứ trưởng Thái Thanh Hoa và Lâm Đằng Giao đến Viện lập pháp trả lời chất vấn.
 
Các ủy viên lập pháp của phe Đảng Dân Tiến không đồng ý việc ủy viên lập pháp thuộc Quốc Dân Đảng chất vấn về vụ việc hiệu trưởng trường đại học quốc gia Đài Loan Quản Trung Mẫn đến Trung Quốc kiêm nhiệm chức, cho nên khi hội nghị mới bắt đầu, họ đã đề xuất nghỉ họp, ủy viên lập pháp Quốc Dân đảng Tăng Minh Tôn đảm nhiệm vai trò chủ tịch, tuyên bố nghỉ giải lao để hiệp thương, cũng khiến cho các hiệu trưởng phải ngồi chờ cả một buổi sáng.
 
Đối với vụ việc Quản Trung Mẫn, Lâm Đằng Giao cho hay, sau khi thu thập đầy đủ thông tin sẽ giao cho tân bộ trưởng Bộ giáo dục giải quyết vụ việc này.
 
Lệ Phương