TNT Media Kansas City, Missouri

BÌNH LUẬN SBTN | Khởi đầu thảm kịch Việt Nam

BÌNH LUẬN SBTN | Khởi đầu thảm kịch Việt Nam

Sau khi Hoa Kỳ rút hết quân ra khỏi Việt Nam vào ngày 29 tháng 3, 1973 chỉ một mình VNCH đơn thân chống cự không phải chỉ với cộng sản Bắc Việt mà cả khối cộng sản quốc tế do Liên xô lẫn Trung cộng dẫn đầu.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku