Biển số vàng cho xe ô tô: lãng phí & không minh bạch?

Biển số vàng cho xe ô tô: lãng phí & không minh bạch?

Những yêu cầu mới về thay đổi màu của biển số xe mà bộ giao thông đưa ra có hiệu lực từ 1/8 sẽ gây nhiều xáo trộn trong dư luận. mời quý vị theo dõi ghi nhận sau:

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn