Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2019 tại thành phố Bá Linh và Washington DC

Biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2019 tại thành phố Bá Linh và Washington DC

===== Xin quý vị nhớ bấm nút LIKE và
===== SUBSCRIBE để nhận thông báo cho các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/