Bạo lực học đường – Hậu quả tất yếu của chế độ công an trị!

Bạo lực học đường - Hậu quả tất yếu của chế độ công an trị!

Vụ cô giáo phạt tát học sinh 231 cái, khiến dư luận xôn xao,phẫn nộ.

Tại VN bạo lực học đường cho đến hôm nay là vấn đề rất đáng lo ngại.

Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành.