Bài 06 Câu chuyện Việt Sử: Nhà Lý, triều đại bền vững và huy hoàng nhất trong Việt sử

Bài 06 Câu chuyện Việt Sử: Nhà Lý, triều đại bền vững và huy hoàng nhất trong Việt sử

Chương trình “Câu Chuyện Việt Sử”

Câu Chuyện Việt Sử gồm nhiều bài trình bầy ngắn gọn về Lịch Sử Việt Nam từ thủa dựng nước tới thời hiện tại.

Tiến sĩ Hoàng Cơ Định xuất thân là một nhà khoa học, một nhà giáo, ông kể lại Việt sử trong tinh thần tôn kính tiền nhân nhưng không chỉ nhắc đến những trang sử oai hùng của dân tộc mà đề cập tới cả những giai đoạn suy vong để hậu thế nhìn ra được các khuyết điểm mà cố tránh tái phạm.

Tâm nguyện của tác giả là giúp người Việt biết rõ thêm công khó của tổ tiên trong nỗ lực dựng nước và giữ nước, để cùng nhau chung sức bảo vệ giang sơn do tiền nhân để lại.
===================

Xin mời quý vị bấm nút LIKE và SUBSCRIBE để nhận thông báo các chương trình tới.

Quý vị có thể hỗ trợ Radio Tiếng Nước Tôi dùng Paypal:
===== http://radiotiengnuoctoi.com/use-paypal/