Giành hết phần ngu

Ngô Trường An| Sau khi tiêu diệt chính quyền Miền Nam, đảng cs bắt tay ngay vào chiến dịch tiêu diệt toàn diện nền văn học nghệ thuật Miền Nam[…]

Đọc thêm