Làm theo lệnh

nguyenlanthang’s blog -RFA Tôi có một cô em, quen thân từ hồi Công Hùng – hiệp sĩ công nghệ thông tin còn sống. Hồi đó lão Gió còn ở nhà, hay[…]

Đọc thêm