“Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!”

“Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!”

Khởi tố vụ án liên quan đến Thủ Thiêm hay không khởi tố? Đó đều là quyết sách cần cân nhắc rất thận trọng của những nhà lãnh đạo có lương tri, vì dân”.
Xem ra thì bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn!

Xin bạn xem tiếp bài “Anh Sáu kêu gỡ bài xuống!” tại Chân Trời Mới Media.