Ai sẽ học ngành ‘thạc sĩ chống tham nhũng’?

Ai sẽ học ngành ‘thạc sĩ chống tham nhũng’?

Còn khuya mới có chỗ cho các Thạc sĩ “Quản trị Nhà nước và Phòng – Chống tham nhũng” tương lai thi thố sở học. Triển vọng thăng tiến nghề nghiệp tất nhiên sẽ chỉ là một số không tròn trĩnh.

Xin bạn xem tiếp bài Ai sẽ học ngành ‘thạc sĩ chống tham nhũng’? tại Chân Trời Mới Media.