70% Cán bộ ra nước ngoài vì chuyện riêng?

Bên cạnh các hình thức xuất ngoại thông thường của người dân, hiện tượng công chức nhà nước rủ nhau đi ra nước ngoài khá nhiều lại là một hiện tượng đáng quan tâm.

Có đến trên 70% cán bộ, công chức đi nước ngoài “về việc riêng” như tham quan, du lịch theo nhu cầu cá nhân hay còn có mục đích nào khác?