30 năm Gạc Ma 14/3/1988 – 2018

Tròn 30 năm, Tàu Cộng chiếm dải cát Gạc Ma, trong quần đảo Trường Sa. Tròn 30 năm, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam giữ Gạc Ma, tay nắm cán lá cờ Tổ quốc cắm trên cát đảo, tay ghì súng AK nhưng lệnh không cho nổ súng đã phải đưa thân ra hứng đạn của giặc.

Xin bạn xem tiếp bài 30 năm Gạc Ma 14/3/1988 – 2018 tại Chân Trời Mới Media.