21/5 Đài Loan ghi nhận thêm 84587 ca nhiễm nội địa, 223 trường hợp triệu chứng mức độ trung bình và nặng, có 2 trường hợp là trẻ nhỏ

21/5 Đài Loan ghi nhận thêm 84587 ca nhiễm nội địa, 223 trường hợp triệu chứng mức độ trung bình và nặng, có 2 trường hợp là trẻ nhỏ. (Hình từ Bộ Y tế phúc lợi)
Ngày 21/5, Đài Loan ghi nhận thêm 84639 ca nhiễm COVID-19, gồm 84587 ca nhiễm nội địa và 52 ca nhiễm từ nước ngoài.Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tuyên bố, hôm nay tăng thêm 84587 ca nhiễm trong nước, giảm ……more