̣̣18/5/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai – Thứ Sáu, 1 PM – 3 PM

̣̣18/5/22: TNT Sacramento, AM 1690, Thứ Hai - Thứ Sáu, 1 PM - 3 PM

#tntmedialive #radiotiengnuoctoi #tntsacto
Xin mời quý vị bấm các nút LIKE, SUBSCRIBE, và Nhấn chuông để nhận được thông báo cho các chương trình tới. Cám ơn quý vị.

Quý vị có thể đóng góp hỗ trợ đài và gửi về địa chỉ sau đây:
Radio Tiếng Nước Tôi
1816 Tully Road, Suite 206, San Jose, CA 95122

hoặc quý vị có thể dùng Paypal trên trang web của đài:
http://radiotiengnuoctoi.com